Šia konferencija siekiama kurti sinergiją tarp nacionalinių, regioninių ir Europos Sąjungos iniciatyvų ir programų (Mokymosi visą gyvenimą programos, Erasmus+ programos ir Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platformos – EPALE), profesinių asociacijų, švietimo ir verslo partnerysčių.

Partners