Apie konferenciją

Konferenciją organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija.

Konferencijos tikslas – aptarti atviro profesinio bendradarbiavimo iššūkius aukštajame moksle, suaugusiųjų švietime, profesiniame rengime ir bendrajame ugdyme.

Šia konferencija siekiama kurti sinergiją tarp nacionalinių, regioninių ir Europos Sąjungos iniciatyvų (Mokymosi visą gyvenimą programos, Suaugusiųjų švietimo platformos EPALE, Erasmus+ programos), profesinių asociacijų, švietimo ir verslo partnerysčių.

Konferencijos temos:

  • Atvirasis švietimas: kryptys, ištekliai, praktika ir iššūkiai
  • Technologijomis grindžiamas bendradarbiavimas ir mokymasis tinkluose
  • Bendradarbiavimas kuriant naujoves
  • Atviras mokymasis asmeniniam, profesiniam ir visuomeniniam tobulėjimui
  • Tęstinio mokymosi perspektyvos
  • Lankstus ir atviras nuotolinis mokymas
  • Nuotolinio mokymo iššūkiai besimokančiajam

Konferencijos vieta: Laisvės al. 79 Kaunas, Lietuva (Kauno viešbutis)