Airina Volungevičienė

Airina Volungevičienė

Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) asociacijos prezidentė; Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklo (EDEN) vice prezidentė mokslui; Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų instituto direktorė (a.volungeviciene@isi.vdu.lt)

Mokymas(-is) sukuria prielaidas įvertinti priimto sprendimo pasekmes ir sudaro galimybes keisti sprendimą, kol jos nepatirtos realiame gyvenime. Mano didžiausias rūpestis – sukurti tokias mokymosi veiklas ir parengti tokius mokymosi scenarijus, kurios sukurtų prielaidas priimti tinkamus sprendimus. Atviras profesinis bendradarbiavimas tam labai praverstų.

Daug nuveikta skatinant tarp-sektorinį bendradarbiavimą, mokytojų ir dėstytojų profesinį bendradarbiavimą ir LieDM asociacijoje, ir EDEN organizacijoje, taip pat įgyvendinant įvairius Erasmus+ programos projektus bei kitas ES iniciatyvas. Mūsų komanda nuoširdžiai stengėsi šia konferencija sukurti dar vieną progą kartu siekti tokio bendradarbiavimo.

 

Pranešimas A1 sekcijoje: Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui, OUVM projektas

Pranešimas bus skaitomas A1 sesijos metu. Pranešimo metu bus pristatytas Erasmus+ programos projektas, kuriuo siekiama atverti universitetus panaudojant virtualaus mobilumo studijų mainų formą. Pagrindinės organizacijos veiklos sritys, kurias įtakoja virtualaus mobilumo integracija organizacijoje, nauji būdai kaip sukurti pasitikėjimu grindžiamas bendradarbiavimo sąlygas rengiant tarptautinį studijų turinį tarpkultūriniams mainams, integruoti atvirą švietimą ir inovaciją į kasdienes praktikas bus aptarti pranešime.