aldona_augustiniene

Aldona Augustinienė

Kauno technologijos universiteto docentė (aldona.augustiniene@ktu.lt)

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Kauno technologijos universiteto Edukologijos katedros docentė; Lietuvos psichologų sąjungos, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos ir asociacijos ,,Socialinio tyrėjo mokykla“ narė; švietimo konsultantė – pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo ekspertė.

Moksliniai interesai: ugdymo psichologija, ugdymas karjerai, socialinė atsakomybė, pedagogų rengimas, el. mokymas(is), lietuvių kalbos mokymas ir mokymasis, mentorystė ir reversinė mentorystė.

 

Pranešimas A2 sekcijoje: Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimo taikant skaitmeninius mokymosi objektus galimybės

Žmogaus kalbos žodynas turi didelę reikšmę sėkmingai komunikacijai (I. L. Beck, M. G. McKeown, 2007). Šio tyrimo problemą sąlygojo tai, kad trūksta išsamesnių tyrimų, kurie atskleistų, kaip galima plėtoti priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos žodyną, taikant skaitmeninius mokymosi objektus. Ugdomuoju eksperimentu yra nustatyti skaitmeninių mokymosi objektų, skirtų priešmokyklinio amžiaus vaikų žodynui turtinti, principai, galimybės ir metodai.