Alvida Lozdienė

Alvida Lozdienė

Ugdymo plėtotės centro Informacinių technologijų skyriaus metodininkė (alvida.lozdiene@upc.smm.lt)

Alvida Lozdienė dirba Ugdymo plėtotės centre. Ji yra gamtos mokslų, informacinių technologijų vadovėlių, pratybų, skaitmeninių mokytojo knygų autorė ir bendraautorė. Ji vertina fizikos vadovėlius ir metodines priemones, buvo tarptautinio projekto Kūrybiškų klasių laboratorijos (angl. Creative Classrooms Lab, http://creative.eun.org/) pedagoginės tarybos nare, yra Europos Komisijos Darbo grupės Europa švietime ir profesiniame tobulėjime 2020 narė.

 

Pranešimas A2 sekcijoje: Ugdymo plėtotės centro produktai mokytojų ir bendrojo ugdymo organizacijų bendradarbiavimui skatinti ir plėtoti

Pranešimas skirtas Ugdymo plėtotės centro produktų sėkmingam taikymui ugdyme. Tai įmanoma pasiekti tik glaudžiai bendradarbiaujant su įvairiomis organizacijomis. Sėkmingas bendradarbiavimas neša ne tik naujoves švietime, bet ir jas įgyvendina, burdamas ne tik mokytojus lyderius ar garsiausias mokyklas, bet visų mokyklų bendruomenes, kad užtikrintų ne tik kokybišką bendrąjį ugdymą ir vienodas galimybes visiems mokiniams, bet ir sąlygas mokytojams tobulinti profesines ir bendrąsias kompetencijas.