Asta_slotkiene

Asta Slotkienė

Šiaulių universiteto e. studijų centro vedėja (asta.slotkiene@su.lt)

Informatikos inžinerijos mokslų daktarė, disertacijoje nagrinėjusi aktyviojo mokymosi objekto projektavimo, kūrimo ir jo metaduomenų vertinimo aspektus. Šiuo metu dirba Šiaulių universiteto e-studijų centro vedėja.

Mokslinės interesų sritys: aktyviojo mokymosi objekto projektavimas, daugkartinis panaudojimas, adaptavimas ir metaduomenų vertinimas panaudojant kontekstinį modeliavimą.

 

Pranešimas B2 sekcijoje: Kontekstinės informacijos integravimas mokymosi objekto metaduomenimis vertinti

Pranešime nagrinėsiu kontekstinės informacijos vaidmenį aktyviojo mokymosi objekto metaduomenų vertinimui. Pranešime siūloma kontekstinio modeliavimo metodas leidžia kiekybiškai įvertinti interaktyvumo tipą, lygį, sudėtingumo lygį ir semantinį tankį panaudojant aktyviojo mokymosi objekto struktūros priežasties ir pasekmės santykį.