Audronė Alijošiūtė

Audronė Alijošiutė

CONSUST direktoriaus pavaduotoja, Kauno kolegijos ir  Kolpingo kolegijos lektorė (a.alijosiute@consust.lt)

Audronė Alijošiutė, darnaus vystymosi ekspertė ir konsultantė, všį CONSUST įkūrėja, direktoriaus pavaduotoja, Lietuvos atsakingo verslo asociacijos tarybos pirmininkė. Pagrindinė sritis – darnaus vystymosi principų įgyvendinimas įvairiuose lygmenyse (startegijos, planai, projektai). Darbinė patirtis apima projektus darnaus vystymosi švietimo, mokymo ir pajėgumų stiprinimo srityse įmonėse, viešojo sektoriaus ir akademinėse institucijose, bendruomenėse. Kolping ir Kauno kolegijos, Vilniaus universiteto lektorė.

 

Pranešimas B2 sekcijoje: Verslo ir švietimo bendradarbiavimas kuriant atvirą ir darnią visuomenę

Darnaus vystymosi sąvoka tampa vis populiaresnė, naudojame daug metodų (atvejų studijos, vaidmenų žaidimai, tyrinėjimas per praktiką) siekdami ugdyti darnius įgūdžius. Visoms intersų grupėms itin svarbus tampa vertybių ugdymo klausimas kaip pagrindinė prielaida ugdant darnaus vystymosi pokyčių nešėjus.