Audronė Gelžinienė

Audronė Gelžinienė

Šiaulių S. Daukanto gimnazijos istorijos mokytoja, karjeros konsultantė (audrone.gelziniene@karjera.info)

Audronė yra Šiaulių S. Daukanto gimnazijos istorijos mokytoja, karjeros konsultantė. Projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ vadovavo Šiaulių regiono 148 karjeros koordinatorių ir 13 karjeros konsultantų komandai, dirbo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus įsakymu sudarytoje profesinio veiklinimo modelio kūrimo darbo grupėje. Teikė metodinę pagalbą ir organizavo profesinio veiklinimo įgyvendinimą Šiaulių miesto mokyklose.

 

Pranešimas A2 sekcijoje: „Daugiau žinosiu – drąsiau pasirinksiu“

Intensyvaus profesinio veiklinimo tikslas –padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui. Mokslo metų pradžioje atliktas gimnazijos mokinių ugdymo karjerai paslaugų poreikio tyrimas, kuriuo tikslas išsiaiškinti kokias, jiems patrauklias, profesijas mokiniai nori išbandyti praktiškai.