OUVM

Aukštajame moksle

A1 OUVM projekto sklaidos renginys „Universitetų atvėrimas tarptautiniam virtualiam mobilumui”

Erasmus+

Sklaidos renginys finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos projekto „Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui (OUVM)”, proj. nr. 2014-1-LT01-KA203-000550.


Moderuoja – prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė, sekcija anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą

12:30 – 12:40 kingsoft-presentation-iconUniversitetų atvėrimas virtualiam mobilumui. OUVM projekto pristatymas. Airina Volungevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas
12:40 – 12:50 kingsoft-presentation-iconVirtualaus mobilumo modulių rengimo iššūkiai. Studijų programos pristatymas. Margarita Teresevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas
12:50 – 13:00 kingsoft-presentation-iconDalinimasis idėjomis atvirose profesinėse virtualiose bendruomenėse (vaizdo konferencijų būdu). Henri Pirkkalainen, University of Jyväskylä
Trumpi idėjų pristatymai (1 pranešėjui skiriant 3-5 min.):
  Darbo sekcijoje pristatymas
13:00 – 13:15 presentation1. Medijų raštingumo vaidmuo aukštajame moksle: sąvokos dinamika ir aprėptis mokymuisi tampant vis labiau įtinklintu. Viktorija Mažeikienė, Mykolo Romerio universitetas
presentation2. Ko tikimasi iš jaunojo mokslininko šiuolaikinėje visuomenėje? Teorinės įžvalgos. Giedrė Tamoliūnė, Vytauto Didžiojo universitetas
presentation3. Nuotolinių studijų kokybė Šiaurės Lietuvos kolegijoje dėstytojų požiūriu. Rita Misiulienė, Šiaurės Lietuvos kolegija
13:15 – 13:35 Darbas grupėse.
13:35 – 13:45 Darbo grupėse pristatymas.
13:45 – 14:00 Išvadų baigiamajai sesijai formulavimas.

Ataskaitos rengėja –  doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Mykolo Romerio universitetas SEKCIJOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

Sekcijos bendradarbiavimo dokumentas

B2 OUVM projekto sklaidos renginio praktinė sekcija „Inovacijos ir kūrybiškumas mokymuisi”

Erasmus+

Sklaidos renginys finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos projekto „Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui (OUVM)“, proj. nr. 2014-1-LT01-KA203-000550.


Moderuoja – doc. dr. Eglė Stonkutė, sekcija lietuvių kalba

  Darbo sekcijoje pristatymas
Trumpi idėjų pristatymai (1 pranešėjui skiriant 3-5 min.):
15:00 – 15:30 1. Paskaitos paskirtis: tarp žinių įsisavinimo ir gebėjimo mokytis. Ilona Tandzegolskienė ir Aušra Rutkienė, Vytauto Didžiojo universitetas
3. Kontekstinės informacijos integravimas mokymosi objekto metaduomenimis vertinti. Asta Slotkienė, Šiaulių universitetas
4. Verslo ir švietimo bendradarbiavimas kuriant atvirą ir darnią visuomenę. Audronė Alijošiūtė, Kauno kolegija
presentation5. Matematikos dėstymo iššūkiai rengiant inžinerijos mokslų specialistus. Romutė Augaitienė, Antanas Augaitis, Kauno technikos kolegija
15:30 – 16:00 Darbas grupėse. Inovatyvios, kūrybiškos ir tarptautinės studijos – kokios jos?
16:00 – 16:15 Darbo grupėse pristatymas.
16:15 – 16:30 Išvadų baigiamajai sesijai formulavimas.
16:30 – 17:00 A1, A2 ir B1, B2, B3 sekcijų išvadų pristatymas baigiamojoje plenarinėje sesijoje.

Ataskaitos rengėja – doc. dr. Dalia Baziukė, Klaipėdos universitetas SEKCIJOS ATASKAITA

 

Sekcijos bendradarbiavimo dokumentas

Sklaidos renginio vertinimo anketa