bendrasis200x250

Bendrajame ugdyme

A2. Bendrojo ugdymo aktualijos

Moderuoja –  dr. Estela Daukšienė, sekcija lietuvių kalba

12:30 – 12:35 Darbo sekcijoje pristatymas

Trumpi idėjų pristatymai (1 pranešėjui skiriant 3-5 min.):

12:35 – 13:05 presentation1. Ugdymo plėtotės centro produktai mokytojų ir bendrojo ugdymo organizacijų bendradarbiavimui skatinti ir plėtoti. Alvida Lozdienė, Ugdymo plėtotės centras.
kingsoft-presentation-icon2. LieDM asociacijos parama organizuojant nuotolinį mokymąsi. Estela Daukšienė, LieDM asociacija

kingsoft-presentation-icon3. Tandeminis kalbų mokymas. Jurgita Cvilkaitė ir Jūratė Andriuškevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas

kingsoft-presentation-icon4. Informacijos šaltinių panaudojimo įtaka matematinių kompetencijų ugdymui. Elvyra Augutienė, Kauno technikos kolegija; Rita Čėplaitė, Garliavos Jonučių gimnazija
5. “Daugiau žinosiu, drąsiau pasirinksiu” – ilgalaikis ir trumpalaikis mokinių įveiklinimas bendrojo lavinimo mokyklose.  Audronė Gelžinienė, Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
kingsoft-presentation-icon6. Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimas taikant skaitmeninius mokymosi objektus. Aldona Augustinienė ir Tautvilė Klimašauskaitė, Kauno technologijos universitetas
13:05 – 13:30 Darbas grupėse.
13:30 – 13:45 Darbo grupėse pristatymas.
13:45 – 14:00 Išvadų baigiamajai sesijai formulavimas.

Ataskaitos rengėja – Inga Kežutienė, Vilniaus Ozo gimnazija SEKCIJOS ATASKAITA