Daiva Malinauskienė

Daiva Malinauskienė

Soros International House direktorė (daiva@sih.lt)

Daiva Malinauskienė dirba SIH direktore nuo 1996 metų. Prieš tai ji daugiau negu 10 metų dirbo Profesinio techninio mokymo komitete ir Lietuvos respublikos Švietimo ministerijoje profesinio rengimo srityje. Tarp kitos veiklos nuo 2001 metų jai teko koordinuoti ir vadovauti daugybei tarptautinių švietimo ir kultūros projektų kalbų mokymo, suaugusiųjų švietimo, migrantų ir senjorų integracijos, aktyvaus pilietiškumo skatinimo srityse. Daugumoje projektų akcentuojama moderniųjų ICT svarba ir jų pritaikymo galimybės.

Daiva yra Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narė ir Baltijos jūros valstybių NVO tinklo koordinatorė Lietuvai.

 

Pranešimas B3 sekcijoje: Migrantų mokymas. Virtualios platformos – pagalba mokytojui ir besimokančiajam

Migrantų integracija į naują bendruomenę neįmanoma be šalies, į kurią jie atvyko, kalbos pagrindų. Tačiau tiek besimokantieji tiek mokytojai dėl kultūrinių ir vertybinių skirtumų susiduria su iššūkiais, kuriuos išspręsti gali padėti tik profesionalai, turintys patirties tokioje veikloje. ES finansinės paramos dėka sukurti nuotolinio mokymo ir mokymosi įrankiai- internetinės svetainės mokytojams su mokymo moduliais, pamokų planais, gerosios patirties pavyzdžiais bei savarankiško kalbos mokymosi ir įgytų įgūdžių įsivertinimo platformos besimokančiajam – puikios pagalbinės priemonės, mokymo(si) procesą padarančios patrauklesniu ir gerokai efektyvesniu.