Elvyra Augutienė

Elvyra Augutienė

Kauno technikos kolegijos lektorė (elvyra.a@delfi.lt)

1978 metais Elvyra yra baigusi Vilniaus universiteto matematikos ir mechanikos fakultetą. Nuo 1995 m. iki šiol dirba Kauno technikos kolegijos lektore. Per pastaruosius penkerius metus dalyvauja tarptautinėse ir šalies mokslinėse konferencijose, kuriose kartu su bendraautoriais skaito pranešimus, nagrinėjančius savarankiško darbo įtaką matematikos supratimui ir mokymosi rezultatams. Šių pranešimų pagrindu išspausdinti straipsniai Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose ir kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose.

 

Pranešimas A2 sekcijoje: Informacijos šaltinių panaudojimo įtaka matematikos kompetencijų ugdyme

Šiame darbe atliktas tyrimas skirtas nustatyti, kaip dažnai vidurinės mokyklos moksleiviai ir kolegijos studentai naudoja įvairius matematikos mokymosi šaltinius savarankiškame darbe, rengdamiesi kontroliniams darbams, egzaminams ir kitiems atsiskaitymams. Pabandyta įvertinti įvairių šaltinių naudojimo įtaka mokymosi rezultatams.