Estela Dauksiene

Estela Daukšienė

LieDM asociacijos administracijos vadovė (estela@liedm.net)

Estela Daukšienė yra kontaktinis asmuo su LieDM asociacijos institucijomis – narėmis nuo asociacijos įkūrimo 2010 m. Ji atsakinga už įvairių asociacijos renginių organizavimą, konsultacijas naujoms institucijoms bei patirties sklaidą ir dalinimąsi tarp asociacijos narių.

Estela taip pat koordinuoja bei atlieka tyrimus įvairiuose tarptautiniuose projektuose, yra vyr. specialistė Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų institute bei lektorė VDU Edukologijos katedroje.

Mokslinių interesų kryptys – virtualus mobilumas, atviri švietimo ištekliai bei technologijomis grįsto mokymosi organizavimas.

 

Pranešimas A2 sekcijoje: LieDM asociacijos parama organizuojant nuotolinį mokymąsi

LieDM asociacija vienija 43 institucijas teikiančias nuotolinį mokymą arba planuojančias tai daryti. Mokymą nuotoliniu būdu planuojančioms arba pradedančioms institucijoms reikalinga parama bei mokymai. Pranešimo metu pristatomos asociacijos administracijos ir narių veiklos, siūlančios paramą organizuojant mokymąsi nuotoliniu būdu.

 

Pranešimas B1 sekcijoje: Atviras profesinis bendradarbiavimas diegiant inovacijas – OpenPROF projektas

Atviras profesinis bendradarbiavimas diegiant inovacijas – OpenProf projektas, kurį inicijavo ir kuriame dalyvauja LieDM asociacija. Projektu siekiama paskatinti institucijas ir jų darbuotojus-profesionalus būti atviresniais ir bendradarbiaujant kurti bei dalintis atviraisiais švietimo ištekliais. Projekto metu parengtos ir atvirai pasiekiamas 3 mokomosios medžiagos moko švietėjus tinkamai licencijuoti savo kūrinius, skatina kurti, naudoti bei adaptuoti atvirus švietimo išteklius mokomajame turinyje, pataria kuriuos įrankius naudoti šioms veiklos, bei informuoja kaip pritaikyti mokomąjį turinį mokymuisi darbo vietoje.