Giedrė Charpač

Giedrė Chrapač

Pedagogė Šiaulių profesinio rengimo centre (projektai@sprc.lt)

 

Pranešimas B1 sekcijoje: Atviras profesinis bendradarbiavimas diegiant inovacijas – OpenPROF projektas

Atviras profesinis bendradarbiavimas diegiant inovacijas – OpenProf projektas, kurį inicijavo ir kuriame dalyvauja LieDM asociacija. Projektu siekiama paskatinti institucijas ir jų darbuotojus-profesionalus būti atviresniais ir bendradarbiaujant kurti bei dalintis atviraisiais švietimo ištekliais. Projekto metu parengtos ir atvirai pasiekiamas 3 mokomosios medžiagos moko švietėjus tinkamai licencijuoti savo kūrinius, skatina kurti, naudoti bei adaptuoti atvirus švietimo išteklius mokomajame turinyje, pataria kuriuos įrankius naudoti šioms veiklos, bei informuoja kaip pritaikyti mokomąjį turinį mokymuisi darbo vietoje.