Giedrė Tamoliūnė

Giedrė Tamoliūnė

Vytauto Didžiojo universiteto, edukologijos mokslo krypties doktorantė, tyrėja (g.tamoliune@smf.vdu.lt)

Giedrė yra  Vytauto Didžiojo universiteto, edukologijos mokslo krypties, 2 kurso doktorantė ir vienerių metukų dukrytės mama. Šiuo metu stengiasi sėkmingai suderinti šiuos du vaidmenis ir aktyviai sugrįžti į mokslinę veiklą. Dalyvauja projektinėje ir tyriminėje veikloje tėvystės ir karjeros suderinamumo, bei aukštojo mokslo (studijų organizavimo) tematikose.

Mokslinių interesų sritys: doktorantų rengimas, doktorantūros studijos, akademinio personalo kvalifikacijos tobulinimas, aukštojo mokslo politika ir jos vykdymas.

 

Pranešimas A1 sekcijoje: Ko tikimasi iš jaunojo mokslininko šiuolaikinėje visuomenėje? Teorinės įžvalgos

Šiuolaikinėje žinių visuomenėje jaunajam mokslininkui keliami reikalavimai ne tik sparčiai kyla, bet ir, tuo pačiu, iš jų yra tikimasi skirtingų funkcijų ir vaidmenų atlikimo. Pranešimas bus fokusuojamas į jaunam mokslininkui suformuotus reikalavimus, apibrėžtus Europos Sąjungos ir nacionaliniuose aukštąjį mokslą reglamentuojančiuose dokumentuose, bei mokslinėje literatūroje.