Ilona Tandzegolskienė

Ilona Tandzegolskienė

VDU Edukologijos katedros lektorė (i.tandzegolskiene@smf.vdu.lt)

Ilona Tandzegolskienė gimusi ir augusi Kaune (Lietuva). 1994-1998 m. studijavo Vilniaus universitete, kur įgijo vertėjo iš rusų ir vokiečių kalbų į lietuvių kalbą bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 1998-2000 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2004-2008 m. pranešimo autorė studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir įgijo daktaro laipsnį socialinių mokslų srityje. Ilona Tandzegolskienė nuo 2005 m. dirba Vytauto Didžiojo universitete Edukologijos katedroje lektore. Tyrimų   kryptys: aukštojo mokslo švietimo sistema, savarankiškas mokymasis ir karjeros planavimas.

Pranešimas B2 sekcijoje: Paskaitos paskirtis: tarp žinių įsisavinimo ir gebėjimo mokytis savarankiškai

Orientuojantis į studento ir (ar) absolvento gebėjimą greitai prisitaikyti kintančioje aplinkoje ir susitvarkyti su profesinėje srityje formuluojamomis vis naujomis užduotimis, išryškinamas gebėjimas pritaikyti įgytas teorines žinias ir disponuoti įvairiais bendraisiais gebėjimais. Aktyvaus mokymosi metodai, diskusijos ir bendradarbiavimas su dėstytojais paskaitų metu, gebėjimo mokytis savarankiškai skatinimas įvardijami kaip svarbios priemonės, kurios galėtų būti veiksmingos siekiant studentų savarankiškumo ir aktyvumo tiek studijų metu, tiek siekiant sėkmingai įsilieti į darbo rinką.