Jurgita Cvilkaitė

Jurgita Cvilikaitė

Vytauto Didžiojo universiteto lektorė (j.cvilikaite@uki.vdu.lt)

Jurgita Cvilikaitė yra anglų kalbos lektorė Užsienio kalbų institute, VDU. Dėsto akademinę, teisinę anglų kalbą, lietuvių kalbą užsieniečiams. Mokslinių interesų sritys: anglų kalbos dėstymo metodika, tandeminis mokymas(is), vertimas.

 

Pranešimas A2 sekcijoje: Tandeminis mokymas

Tandeminis mokymasis yra grindžiamas autonomiškumo ir abipusiškumo principais, todėl mokymosi procesą organizuoja ir planuoja patys bendradarbiaujantys tandemo partneriai. Turėdami laisvę rinktis mokymosi laiką, vietą, trukmę, tempą, tematiką, mokymosi terpę, besimokantieji įgyja galimybę pagerinti ne tik užsienio kalbos, bet ir kitas kompetencijas, pavyzdžiui, tarpkultūrinės komunikacijos, IT ir t.t. Entuziazmą mokytis didina ir tai, kad mokomasi su gimtakalbiu. Ypatinga mokymosi forma (padalinta į dvi dalis, po lygiai abiems kalboms) ir draugiška aplinka skiriasi nuo formalių mokymosi kontekstų, todėl dar labiau skatina, motyvuoja mokytis. Mokantis tandemu plečiamas ne tik svetimos kalbos žodynas, bet ir išmokstama bendrauti kasdienine kalba, tobulėja tarimo , supratimo klausantis ir kalbėjimo įgūdžiai . Svarbiausia tai, kad dingsta baimė kalbėti su klaidomis ir išmokstama sklandžiai reikšti mintis. . Pranešime pateikiama pagrindinių tandeminio mokymosi aspektų apžvalga bei pristatoma užsienio kalbų mokymosi tandemu patirtis VDU.