Margarita Teresevičienė

Margarita Teresevičienė

VDU Edukologijos katedros profesorė (m.tereseviciene@smf.vdu.lt)

Prof. Habil. Dr. Margaritos Teresevičienės tyrimų kryptis: suaugusiųjų mokymasis, neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas, technologijomis grįstas mokymasis. 
Ji vadovavo dešimčiai disertacijų susijusių su suaugusiųjų mokymusi. Ji buvo ekspertė ir patarėja suaugusiųjų švietimo klausimais Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijoje; Lietuvos mokslų tarybos ekspertė. Ji yra LieDM valdybos narė ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė.

 

Pranešimas A1 sekcijoje: Virtualaus mobilumo modulių rengimo iššūkiai. Studijų programos pristatymas

Pristatoma virtualaus mobilumo studijų programa magistrantūros studentams, kurią rengia konsorciumo institucijos (VDU, Atvirasis Universitetas, Oviedo universitetas, Pavia universitetas). Bus aptarti iššūkiai su kurias susiduria dėstytojai, rengdami tokią programą.