openprof_200x250

Profesiniame rengime

B1 OpenPROF projekto sklaidos renginys „Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirųjų švietimo išteklių kūrime”

Erasmus+Sklaidos renginys finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos projekto „Atviras profesinis bendradarbiavimas kuriant inovacijas – OpenPROF” (proj. Nr. 2014-1-LT01-KA202-000562)


Moderuoja – prof. habil. dr. Genutė Gedvilienė, sekcija lietuvių kalba

  Darbo sekcijoje pristatymas

Trumpųjų teiginių pristatymas (1 pranešėjui skiriant 3-5 min.):

15:00 – 15:35 1. Kvalifikacijų politika Lietuvoje. Tadas Tamošiūnas, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
presentation2. Socialinė partnerystė profesiniame rengime. Vidmantas Tūtlys, Vytauto Didžiojo universitetas
presentation3. Atviras profesinis bendradarbiavimas diegiant inovacijas – OpenPROF projektas. Giedrė Chrapač, Šiaulių profesinio rengimo centras, Estela Daukšienė, LieDM asociacija
presentation4. Įrankiai atvirų švietimo išteklių kūrimui – atvira mokomoji medžiaga. Vida Žvinienė,  Marius Šadauskas, LieDM asociacija
presentation5. Nuotolinio mokymo(si) sistema „Programuotojo formulė”. Jevgenij Volosatov, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

6. Pasidalijimas gerąja patirtimi, įgyvendinant profesinį ir neformalųjį ugdymą. Neringa Lenčiauskaitė, VšĮ “Idėjos ir sprendimai”; Giedrė Motejūnė, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla

presentation7. Technologiniai sprendimai besimokančiai visuomenei-naujų mokymosi gebėjimų poreikis ir pateisinti lūkesčiai. Vaida Bartkutė – Norkūnienė, Jūrate Urbonienė, Utenos kolegija

Idėjų dirbtuvės. Kokius iššūkius kelia atvirumas ir bendradarbiavimas kuriant atvirus švietimo išteklius?

15:35 – 16:05 Darbas grupėse su pristatymų autoriais.
16:05 – 16:20 Darbo grupėse pristatymas.
16:20 – 16:30 Išvadų baigiamajai sesijai formulavimas.
16:30 – 17:00 A1 ir B1, B2, B3 sesijų išvadų pristatymas baigiamojoje plenarinėje sesijoje.

Ataskaitos rengėjas – dr. Vidmantas Tūtlys, Vytauto Didžiojo universitetas

Sekcijos bendradarbiavimo dokumentas

Sklaidos renginio vertinimo anketa