Programa

9:00 – 10:00 Registracija

Plenarinė sesija (anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą)

Konferencijos plenarinė sesija yra skelbiama Jungtinių Amerikos valstijų Nuotolinio mokymosi asociacijos (USDLA) Nacionalinės nuotolinio mokymosi savaitės (NDLW) programoje, vykdant bendradarbiavimą su Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklu (EDEN), kuris yra USDLA – NDLW partneris. Plenarinės sesijos transliaciją vykdo ir įrašus rengia Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) asociacija (EDEN nariai).

10:00 – 12:00 Sveikinimo kalba. Juozas Augutis, Vytauto Didžiojo universitetas

videoSveikinimo kalba. Airina Volungevičienė, LieDM asociacija

videoInnovation in Education: Learning, Teaching and Building Partnerships in the Digital Age.
Denis Crowley, European Commission; Directorate-General Education and Culture; Directorate B-Unit B.3 Innovation in Education, EIT and MSCA

presentationvideoHow Openness and Collaboration are Redesigning the Global Education Landscape: The critical role of professional networks.
Antonio Teixeira, European Distance and E-Learning Network (EDEN)

presentationvideoDigital Learning in the Light of the Recent Socio-economic Challenges.
Andras Szucs, European Distance and E-Learning Network (EDEN)
Lithuania Needs Highly Skilled Professionals. How Erasmus+ could contribute? presentation
Gražina Kaklauskienė, Švietimo mainų paramos fondas

videoSharing as an Effective Tool for Professional Development in Schools.
Austėja Landsbergienė, Vaikystės sodas

12:00 – 12:30 Kavos pertrauka
A sekcijos
Darbą sekcijose organizuoja moderatorius. Sekcijos pranešėjas pristato rezultatus baigiamojoje sesijoje.
12:30 – 14:00 A1. Universitetų atvėrimas tarptautiniam virtualiam mobilumui (OUVM sklaidos renginys) A2. Bendrojo ugdymo aktualijos
14:00 – 15:00 Pietūs
B sekcijos
Darbą sekcijose organizuoja moderatorius. Sekcijos pranešėjas pristato rezultatus baigiamojoje sesijoje.
15:00 – 16:30 B1. Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirųjų švietimo išteklių kūrime (OpenPROF sklaidos renginys) B2. Inovacijos ir kūrybiškumas mokymuisi (OUVM sklaidos renginio praktinė sekcija) B3. Atviras bendradarbiavimas suaugusiųjų švietime, EPALE suaugusiųjų švietėjų portalas
16:30 – 17:00 Baigiamoji sesija. Konferencijos sekcijų rezultatų pristatymai
17:00 Atviras profesinis bendradarbiavimas neformalioje aplinkoje

 

Konferencijos vertinimo anketa