Programos komitetai

Mokslinis komitetas

Konferencijos pirmininkas – Prof. habil.dr. Juozas Augutis, Vytauto Didžiojo universitetas

Mokslinio komiteto pirmininkas – Doc. dr. Airina Volungevičienė, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija ir Vytauto Didžiojo universitetas

Nariai:

 • Prof. Dr. Antonio Teixeira, Atvirasis universitetas (Portugalija) ir Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN)
 • Dr. András Szûcs, Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN)
 • Prof. habil.dr. Margarita Teresevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas ir  Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
 • Prof. habil. Genutė Gedvilienė, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Dr. Aquilino Juan Fuente, Oviedo universitetas (Ispanija)
 • Dr. Estela Daukšienė, Vytauto Didžiojo universitetas ir  Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
 • Dr. Elena Trepulė, Vytauto Didžiojo universitetas ir Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma EPALE
 • Elena Caldirola, Pavios universitetas (Italija)
 • Lisa Marie Blaschke, Carl von Ossietzky universitetas Oldenburge (Vokietija) ir Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN)
 • Sandra Kučina Softić, Zagrebo universitetas (Kroatia) ir Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN)
 • Denes Zarka, Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN)
Suaugusiųjų švietimo sektoriaus mokslinis komitetas

Pirmininkas – Dr. Elena Trepulė, Vytauto Didžiojo universitetas ir Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma EPALE

Nariai:

 • Dr. Edita Trečiokienė, Švietimo mainų paramos fondas
 • Daiva Malinauskienė, Soros International House
 • Nina Reiter, Auxilium (Austrija)
 • Ona Sturonienė, Tauragės suaugusiųjų mokymo centras
Profesinio mokymo sektoriaus mokslinis komitetas

Pirmininkas – Prof. habil. Genutė Gedvilienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Nariai:

 • Dr. Laimutė Anužienė, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
 • Dr. Tadas Tamošiūnas, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centras
 • Dr. Vidmantas Tūtlys, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Virginija Bortkevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Dangiras Kačinskas, Kėdainių profesinio rengimo centras
 • Laimutė Ratkevičienė, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
 • Egidijus Stancikas, Vytauto Didžiojo universitetas
Aukštojo mokslo sektoriaus mokslinis komitetas

Pirmininkas – Prof. habil.dr. Margarita Teresevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas ir  Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija

Nariai:

 • Prof. Dr. Sigitas Daukilas, Aleksandro Stulginskio universitetasir Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
 • Doc. Dr. Dalia Baziukė, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
 • Doc. Dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Mykolo Romerio universitetas
 • Dr. Lina Kankevičienė, Alytaus kolegija ir Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
 • Paulius Baltrušaitis, Kauno kolegija ir Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
 • Ričardas Servetka, Mykolo Romerio universitetas ir Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
Mokyklų/bendrojo ugdymo sektoriaus mokslinis komitetas

Pirmininkas – Dr. Estela Daukšienė, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija ir Vytauto Didžiojo universitetas

Nariai:

 • Vytautas Kantauskas, Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
 • Edita Svidinskienė, Vytauto Didžiojo universiteto “Rasos” gimnazija
 • Danutė Stankevičienė, Prienų švietimo centras
 • Aušra Šlapelienė, Vilniaus Ozo gimnazija
Organizacinis komitetas

Pirmininkas – Danutė Pranckutė, Vytauto Didžiojo universitetas

Nariai:

 • Doc. Dr. Dalia Baziukė, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
 • Dr. Estela Daukšienė, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija ir Vytauto Didžiojo universitetas
 • Giedrė Chrapač, Šiaulių profesinio mokymo centras
 • Egidijus Jaras, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Ričardas Servetka, Mykolo Romerio universitetas
 • Saulius Kuzminskis, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Indrė Klanauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Marius Šadauskas, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Vida Žvinienė, Vytauto Didžiojo universitetas