Rita Čėplaitė

Rita Čėplaitė

Garliavos Jonučių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja (cep.rita@gmail.com)

Rita yra baigusi Vilniaus universiteto matematikos ir mechanikos fakultetą. 1978 m. pradėjo dirbti Kauno rajone, Garliavos 2-oje vidurinėje mokykloje, matematikos ir informatikos mokytoja. Šioje mokykloje dirba iki šiol. Šiuo metu eina direktoriaus pavaduotojo pareigas bei toliau moko gimnazistus matematikos paslapčių..

 

Pranešimas A2 sekcijoje: Informacijos šaltinių panaudojimo įtaka matematikos kompetencijų ugdyme

Tam, kad mokiniai ir studentai sėkmingai ugdytųsi mokėjimo mokytis kompetenciją, jie turėtų išmanyti įvairias mokymosi strategijas. Labai svarbu išmokti rasti reikalingą informaciją žinynuose, vadovėliuose, elektroniniuose informacijos šaltiniuose .

Straipsnyje analizuojama, kaip dažnai mokiniai ir studentai naudoja spausdintinius ir kaip elektroninius informacijos šaltinius ir kokią įtaką IKT panaudojimas daro matematikos dalyko mokymui ir mokymuisi.