rita_misiuiene1

Rita Misiulienė

Nuotolinių studijų koordinatorė (rita.misiuliene@gmail.com)

2005 – 2010 m. baigiau ŠU kompiuterių tinklų administravimo bakalauro studijas, 2010 – 2012 m. baigiau KTU nuotolinio mokymosi informacinių technologijų magistro studijas. Nuo 2010 m. dirbu Šiaurės Lietuvos kolegijoje dėstytoja, o nuo 2012 m. dirbu ŠLK nuotolinių studijų koordinatorė. Nuo 2013 m. LieDM asociacijos valdybos narė, nuotolinių kursų vertinimo ekspertė. Pagrindinės mokslinių tyrimų ir domėjimosi sritys – nuotolinės (e-studijos) studijos, IKT taikymas studijose, nuotolinių kursų turinio projektavimas.

 

Pranešimas A1 sekcijoje: Nuotolinių studijų kokybė Šiaurės Lietuvos kolegijoje dėstytoju požiūriu

Pranešime pristatomas Šiaurės Lietuvos kolegijos nuotolinių studijų kokybės vertinimas dėstytojų požiūriu. Tyrimo metu, buvo nustatyta, kad dėstytojų nuomone svarbiausi veiksniai darantys įtaką studijų kokybei aukštojoje mokykloje – dėstomo dalyko turinio parengimas ir pristatymas virtualioje mokymosi aplinkoje, dėstymo metodai, paramos priemonės, bendravimas tiesioginių paskaitų metu, bei greitas ir savalaikis susisiekimas su studentu pasinaudojant virtualios mokymosi aplinkos priemonėmis.