Sesijų formatas

Konferencijos A ir B grupės sesijų darbas bus organizuojamas trumpųjų pristatymų ir diskusijų bei darbo grupėse formatu.

Kiekvienos A ir B grupės sesijos trukmė – 90 minučių, kurių metu trumpus pristatymus atliks ir diskusijas moderuos 6 – 7 pranešėjai.

Naujo formato konferencijos sesijų darbotvarkė leis organizuoti interaktyvias, aktyvias sesijas, mokslines diskusijas ir dalyvių grįžtamąjį ryšį pranešėjo pristatymo tema. Sesijos dalyviai turės galimybę dalyvauti ne vienos, o kelių grupių diskusijose, pagal galimybes ir moderatoriaus sprendimus.

Pranešėjai, ketinantys sesijose naudotis skaidrėmis trumpam pristatymui atlikti (maksimali trumpojo pristatymo trukmė – 6 minutės!) naudoja ne daugiau kaip 4 skaidres. Trumpoji pranešimo versija turi būti pateikta konferencijos organizatoriams iš anksto, ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 26 d. el.paštu info@liedm.net.

Trumpojo pristatymo skaidres pranešėjai ras įrašytas kompiuteryje konferencijos dieną (sėkmingai įrašytus pristatymus pranešėjai galės pasitikrinti prieš sesiją pertraukų metu).

Sesijų eiga:

  • Sesijos moderatorius pristato sesijos formatą ir pranešimams skirtą laiką bei eigą.
  • Pranešėjams skiriamos 5-6 minutės (tiksliai moderuojamos!) pristatyti pagrindines pranešimo idėjas ir temas bei pateikti pagrindinius klausimus diskusijai sesijos metu mažose grupėse.
  • Po trumpųjų pranešimų, pranešėjai kartu su sesijų dalyviais pradeda darbą grupėse pranešėjo moderuojama tema, siekdami rasti praktinius bei strateginius atsakymus į pranešėjo keltus klausimus. Darbo grupių diskusijų rezultatai turi būti pateikti sesijos išvadose ir pristatyti baigiamojoje plenarinėje sesijoje.
  • Pranešėjai raportuoja apie grupės darbą sesijos ataskaitos rengėjui (angl. rapporteur)
  • Visos sesijos grupės sesijos pabaigoje pasikeičia informacija ir diskusijų rezultatais, peržvelgia sesijos ataskaitą parengtą baigiamajai plenarinei sesijai.

Po konferencijos, visų sesijų pranešėjų medžiaga bus skelbiama konferencijos tinklalapyje (sesijos darbine kalba). Taigi kviečiame visus pranešėjus pateikti savo pranešimų pilnąją versiją, kurią publikuosime konferencijos tinklalapyje. Pilną pranešimo medžiagą galima pateikti konferencijos organizatoriams el. pašto adresu info@liedm.net bet kuriuo patogiu metu iki konferencijos arba po konferencijos, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 13 d.

Vadovaujantis konferencijos pagrindine koncepcija – atviruoju profesiniu bendradarbiavimu, pilnai konferencijos pranešimų medžiagai yra keliami tokie reikalavimai:

  • Pranešimas turi būti pažymėtas pasirinkta kūrybinių bendrijų (creative commons) licencija (aiškiai nurodant informaciją pranešimo titulinėje skaidrėje)
  • Pranešimas turi būti patalpintas bet kuriame atvirai prieigai skirtame repozitoriume (pvz. SlideShare)
  • Nuoroda į pranešimo medžiagą turi būti pateikta konferencijos organizatoriams el.paštu info@liedm.net

Konferencijos dalyviai gali kreiptis į konferencijos organizatorius dėl konsultacijos ar pagalbos dėl konferencijos pranešimo pateikimo.

Kiekvienos sesijos kambarys bus aprūpintas šia technine įranga: nešiojamuoju kompiuteriu (MS Office, Power Point), projektoriumi bei bevieliu ryšiu.