Tautvilė Klimašauskaitė

Tautvilė Klimašauskaitė

Kauno Technologijos universiteto studentė (tautvile.klimasauskaite@ktu.lt)

2009 – 2013 m. lietuvių filologijos bakalauro studijos Vytauto Didžiojo univeritete. Įgytas filologijos bakalauras. 2013 – 2015 m. edukacinių technologijų magistro studijos Kauno Technologijos universitete. Įgytas edukologijos magistro laipsnis.

2015 04 24-25 skaitytas pranešimas tema „Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimas taikant mokymosi objektus“, XIII-ojoje KTU studentų mokslinėje konferencijoje „Socialiniai ir humanitariniai mokslai – 2015: iššūkiai globalizacijos kontekste“.

 

Pranešimas A2 sekcijoje: Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimo taikant skaitmeninius mokymosi objektus galimybės

Žmogaus kalbos žodynas turi didelę reikšmę sėkmingai komunikacijai (I. L. Beck, M. G. McKeown, 2007). Šio tyrimo problemą sąlygojo tai, kad trūksta išsamesnių tyrimų, kurie atskleistų, kaip galima plėtoti priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos žodyną, taikant skaitmeninius mokymosi objektus. Ugdomuoju eksperimentu yra nustatyti skaitmeninių mokymosi objektų, skirtų priešmokyklinio amžiaus vaikų žodynui turtinti, principai, galimybės ir metodai.