Vaida Bartkutė-Norkunienė

Vaida Bartkutė-Norkūnienė

Utenos kolegijos Elektroninio mokymo centro vadovė (vaidaba@ukolegija.lt)

Utenos kolegijos docentė, Elektroninio mokymo centro vadovė. Informatikos mokslų daktarė, Europos operacijų tyrimo asociacijos Stochastinio programavimo ir jo taikymo bei Tolydaus optimizavimo tarptautinių darbo grupių narė, Lietuvos operacijų tyrimo draugijos narė. Domėjimosi sritys: operacijų tyrimas, optimizavimo metodai ir jų taikymas, informacinių technologijų taikymo mokymo procese tyrimai.

 

Pranešimas B1 sekcijoje: Technologiniai sprendimai besimokančiai visuomenei – naujų mokymosi gebėjimų poreikis ir pateisinti lūkesčiai

Pranešimo metu bus aptariami technologiniai sprendimai, kurie yra ar gali būti naudojami mokymuisi ir leidžia paįvairinti mokymosi procesą. Technologinės naujovės reikalauja ir naujų mokymosi  įgūdžių, apie kurių svarbą ir bus diskutuojama. Taip pat bus pristatoma besimokančiosios visuomenės nuomonė, kiek naujovės įtakoja jų mokymosi procesą ir atitinka jų lūkesčius.