Vidmantas Tūtlys

Vidmantas Tūtlys

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto edukologijos katedros docentas (vidmantas.tutlys@vdu.lt)

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto edukologijos katedros docentas, profesinio rengimo studijų centro vadovas, Europos profesinio rengimo tyrimų tinklo VETNET narys.

Mokslinių interesų sritys: pirminio ir tęstinio profesinio rengimo politika, kvalifikacijų sistemos ir jų reformos, nacionalinių ir sektorinių kvalifikacijų sandarų kūrimas ir plėtra, Centrinės ir Rytų Europos instituciniai profesinio rengimo ir gebėjimų formavimo modeliai bei jų kaita, migracijos ir darbo jėgos judumas, žmonių išteklių vystymas. 

 

Pranešimas B1 sekcijoje: Socialinė partnerystė plėtojant profesinio rengimo sistemą Lietuvoje.

Pranešime yra trumpai aptariama socialinės partnerystės raida vykdant profesinio rengimo reformas praeityje, apsvarstoma dabartinė socialinio dialogo profesiniame rengime situacija bei pateikiamos įžvalgos apie socialinio dialogo ateities plėtros perspektyvas bei iššūkius.