viktorija_mazeikiene

Viktorija Mažeikienė

Mykolo Romerio universiteto lektorė ir Edukologijos ir socialinio darbo instituto doktorantė (vmazeikiene@mruni.eu)

Disertacinio tyrimo tema „Medijų raštingumas aukštajame moksle: grindžiamoji teorija“. Mokslinių interesų sritys: medijų raštingumas, įtinklinta visuomenė, e-mokymasis, diskurso analizė, semiotika.

 

Pranešimas A1 sekcijoje: Medijų raštingumas aukštajame moksle: sąvokos dinamika ir dabartinė situacija Lietuvoje ir Ispanijoje

Šiame pranešime bus apžvelgti naujausi medijų raštingumo sąvokos moksliniai tyrimai, pateiktos autorės įžvalgos iš stažuotės Kordobos universitete ir trumpai apibūdintas dabartinis medijų raštingumo traktavimas Lietuvoje. Be to, autorė pateiks savo pačios kai kuriuos pastebėjimus apie tai, ką reiškia būti raštingam šiuolaikiniame universitete.